Baza kovinskopredelovalne industrije in metalurgije

Splošni pogoji poslovanja in piškotki


UVODNE DOLOČBE


1. člen 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Metalindustry.info (v nadaljevanju: spletna stran), opredeljujejo pogoje uporabe storitev spletne strani, katere nosilec je ŽURKO d.o.o. (v nadaljevanju: skrbnik) 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo tako ponudnike storitev in proizvodov, ki so registrirani na spletni strani kot tudi iskalce ponudnikov storitev in izdelkov, ki so registrirani na spletni strani ter tudi pravne in fizične osebe, ki na spletni strani niso registrirane. 


2. člen

Z uporabo spletne strani ponudniki storitev in proizvodov ter uporabniki izkazujejo, da so s pogoji spletne strani seznanjeni in da se z njimi strinjajo.

Uporaba spletne strani v nasprotju z določbami splošnih pogojev je prepovedana. Ponudniki storitev in proizvodov ter uporabniki, ki spletno stran uporabljajo na način, ki je v nasprotju z določbami splošnih pogojev, odškodninsko odgovarjajo.


SPLETNA STRAN JE NAMENJENA


3. člen

Spletna stran je namenjena izvajalcem in ponudnikom storitev in izdelkov, polizdelkov in proizvodov, ki se želijo predstaviti s svojimi storitvami, izdelki, stroji ter opremo (v nadaljevanju: ponudniki storitev in proizvodov). 

Spletna stran je namenjena iskalcem ponudnikov storitev in izdelkov, polizdelkov, oziroma proizvodov iz področja kovinskopredelovalne industrije, livarstva, orodjarstva, kovaštva in metalurgije. To so pravne ali fizične osebe, ki iščejo izvajalca, storitve ali zgolj informacije (v nadaljevanju: uporabniki). Uporabnik je na spletni strani registriran kot ponudnik storitev in proizvodov,  fizična oseba, ki je na spletni strani registrirana za potrebe ogleda poslovnih priložnosti, ali druga pravna ali fizična oseba, ki na spletni strani ni registrirana. 

Spletna stran je namenjena tudi fizičnim osebam, ki iščejo prosto delovno mesto s področja kovinskopredelovalne industrije, livarstva, orodjarstva, kovaštva in metalurgije in se na spletni strani prijavijo na prosto delovno mesto (kandidati za prosta delovna mesta).


4. člen

Ponudniki storitev in proizvodov na spletni strani javno posredujejo kontaktne podatke. Zahtevani kontaktni podatki se razlikujejo v odvisnosti od izbrane verzije. 

Ponudnik storitev in proizvodov, ki izbere osnovno verzijo, na spletni strani javno posreduje podatke, kot so: ime podjetja, sedež, telefonski kontakt, telefaks, e-poštni naslov, povezavo na spletno stran, logotipe, objave prostih delovnih mest. Polja označena z * so obvezna.

Ponudnik storitev in proizvodov, ki izbere poslovno verzijo, na spletni strani poleg že zgoraj naštetih podatkov, javno posreduje še: kratek opis podjetja, 4 slike, povezave na video predstavitve, strojni park (CNC in konvencionalni stroji), poslovne priložnosti, certifikate in podatke o poslovnih enotah podjetja. Polja označena z * so obvezna.


VSEBINA SPLETNE STRANI


5. člen

Spletna stran omogoča:

- iskanje ponudnikov storitev in izdelkov,

- iskanje storitev.

- iskanje izdelkov, strojev in opreme,

- vpogled v imena in oznake jekel, neželeznih kovin in zlitin,

- iskanje prostih delovnih mest (zaposlitev),

- iskanje poslovnih priložnosti

- vpogled v kazalo klasifikacij: ponovna predstavitev podjetij, vseh polizdelkov, izdelkov, strojev in storitev s kategorijami in podkategorijami.


ODGOVORNOST ZA VSEBINO INFORMACIJ


6. člen 

Skrbnik si bo ves čas prizadeval za ažurnost in popolnost vsebin in informacij na spletni strani. V primeru, da skrbnik smatra, da vsebine in informacije ponudnikov storitev in proizvodov niso ažurne in popolne lahko ponudnike storitev in proizvodov pozove na dopolnitev.

V celoti je izključena odgovornost skrbnika za škodo, ki bi ponudniku storitev in proizvodov ali uporabniku nastala zaradi uporabe informacij na spletni strani ali z njo povezanih spletnih strani.

Skrbnik ne nosi odgovornosti za vsebine in informacije na povezanih spletnih straneh spletne strani, ki so neposredno ali posredno povezane s spletno stranjo in ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh. 

Ponudniki storitev in proizvodov morajo zagotoviti prevode vsebin, ki so predstavljene in ponujene na spletni strani. Skrbnik ne odgovarja za kakovost prevedenih vsebin. Ne zahtevajo se prevodi objave prostih delovnih mest.


ODGOVORNOST ZA ŠKODO ZARADI PROIZVODOV ALI STORITEV, KI SE PONUJAJO NA SPLETNI STRANI


7. člen

Skrbnik nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih ponudniki storitev in proizvodov ponujajo prek spletne strani, zato tudi ni odgovoren za morebitne napake ali  škodo, ki lahko nastane pri uporabi proizvodov oziroma storitev. 


NAČIN UPORABE SPLETNE STRANI


8. člen

Za dostop do vsebin spletne strani ponudniki storitev in proizvodov ter uporabniki poskrbijo sami s pomočjo spletnih brskalnikov MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ali Safari. 


DOSTOPNOST SPLETNE STRANI


9. člen

Skrbnik si bo po najboljših močeh prizadeval, da je spletna stran dostopna praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu.  

Skrbnik si bo prizadeval zagotavljati tehnične pogoje, ki ponudnikom storitev in proizvodov ter uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo spletne strani. 

Skrbnik si za potrebe vzdrževanja pridržuje pravico do prekinitev dostopa do spletne strani.

V celoti je izključena odgovornost skrbnika za kakšrnokoli škodo, ki bi ponudnikom storitev in proizvodov ter uporabnikom nastala zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani oziroma motenega dostopa do spletne strani, iz razlogov, ki niso na strani skrbnika.


REGISTRACIJA PONUDNIKOV STORITEV IN PROIZVODOV NA SPLETNI STRANI 


10. člen 

Uporaba in registracija spletne strani www.metalindustry.info je v obdobju od 1.2.2022 do 31.1.2023 brezplačna. 

Ponudniki storitev in proizvodov po preteku obdobja brezplačnega vpisa niso zavezani k nakupu osnovne in poslovne verzije.

Za registracijo na spletni strani je potrebno izpolniti obrazec »vpis za podjetja«. Ime podjetja mora biti navedeno v skrajšani obliki. Polja označena z * so obvezna. Z izpolnitvijo obrazca si ponudniki proizvodov in storitev ustvarijo uporabniški račun. Za vsakokratni dostop do spletne strani se ponudniki storitev in proizvodov prijavijo z uporabniškim imenom in geslom. 

S potrditvijo splošnih pogojev spletne strani ponudniki storitev in proizvodov  dovoljujejo uporabo e-pošte za namene obveščanja o novostih in strokovnih vsebinah spletne strani metalindusty.info. 

Ponudniki storitev in proizvodov po uspešno opravljeni registraciji v bazi podatkov obkljukajo posamezne storitve, stroje, opremo in izdelke, ki jih nudijo ter označijo, ali na trgu nastopajo kot proizvajalec, trgovec, veletrgovec, dobavitelj, izvajalec ter izbrane kategorije potrdijo pod »vpiši«. Izbranih kategorij v bazi podatkov po potrditvi ni več mogoče odstraniti. V kolikor ne izvajajo več izbranih storitev, ne proizvajajo, ne prodajajo ali dobavljajo izbranih strojev, opreme ali izdelkov, o tem obvestijo skrbnika po elektronski pošti.

V primeru napačnega ali nepravilnega vnosa podatkov, ponudnik storitev in proizvodov preko elektronske pošte kontaktira skrbnika, ki vnese pravilne podatke ter vzpostavi pravilno stanje vpisov.

Ponudnik storitev in proizvodov vnos podatkov ponovi tudi v primeru, če želi registrirati več podjetij.

Za poslovno verzijo je potrebno skrbniku spletne strani preko elektronske pošte poslati še preostale manjkajoče podatke, in sicer: podatke o podjetju, štiri  slike, povezavo na video predstavitev v slovenskem in angleškem jeziku, strojni park, certifikate ter podatke o poslovnih enotah. Skrbnik spletne strani v roku petih delovnih dni po prejemu omenjenih manjkajočih podatkov, slednje vstavi in objavi na spletni strani. Ponudniki storitev in proizvodov poslovne priložnosti in objave prostih delovnih mest objavljajo sami. 


11. člen

V kolikor baza podatkov na spletni strani ne zajema kategorije in podkategorije, ki bi ustrezala, izdelkom, strojem, opremi in storitvam, s katerimi bi se ponudniki proizvodov želeli predstaviti, morajo slednji o tem pisno obvestiti skrbnika. Skrbnik ima pravico do presoje v zvezi z odprtjem nove kategorije oziroma podkategorije in lahko odprtje nove kategorije oziroma podkategorije tudi zavrne.

V kolikor se želi ponudnik storitev in proizvodov na spletni strani predstaviti z novimi izdelki, stroji, opremo ali storitvami v obstoječih kategorijah in podkategorijah, ki niso navedeni v bazi podatkov, mora o tem prav tako obvestiti skrbnika. Ponudnik storitev ali proizvodov lahko posreduje podatke o izvajanju novih storitev ali novih izdelkih, strojih ali opremi le enkrat mesečno, vendar  letno ne več kot 100 ali izdelkov, strojev in opreme ali storitev. Skrbnik se zavezuje, da bo podatke uskladil najkasneje v roku 10 delovnih dni.

Skrbnik lahko brez predhodnega pisnega obvestila ponudniku storitev in proizvodov spremeni kategorijo vpisanega izdelka, stroja, opreme ali storitev. 


POVEZAVE


12. člen

V rubriki povezave so navedena združenja, društva, organizacije, inštituti, kovinskopredelovalne industrije, orodjarstva, kovaštva, livarstva in metalurgije (v nadaljevanju: organizacije), ki so na spletni strani objavljene s povezavo na začetno spletno stran organizacije. 

Objava povezave na spletno stran organizacije je brezplačna.

 

ODGOVORNOST PONUDNIKA STORITEV IN PROIZVODOV OZIROMA UPORABNIKA


13. člen

Uporabniški račun je namenjen izključno lastni uporabi ponudnika storitev in proizvodov oziroma uporabnika, ki je registriran na spletni strani. 

Uporaba uporabniškega imena druge osebe, ki ni oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ni dovoljena. Registrirani ponudnik storitev ali proizvodov oziroma registrirani uporabnik za škodo, ki bi skrbniku nastala, jamči s polno odškodninsko odgovornostjo.

Ponudnik proizvodov in storitev oziroma uporabnik, ki je tretjemu omogočil uporabo spletne strani, odgovarja skrbniku za morebitno zlorabo uporabniškega računa s strani tretjih oseb. 

Uporabniškega imena prav tako ni dovoljeno uporabiti v kakršnekoli nezakonite namene. 

V primeru navedenih kršitev lahko skrbnik za posamezni uporabniški račun omeji ali prekine dostop do spletne strani. 


POSLOVNE PRILOŽNOSTI


14. člen

Dostop do rubrike "Poslovne priložnosti" je omogočen le registriranim ponudnikom storitev in proizvodov, ki zakupijo poslovno verzijo.

Ogled poslovnih priložnosti je omogočen tudi fizičnim osebam, ki se registrirajo na spletni strani, sprejmejo splošne pogoje poslovanja ter dovoljujejo uporabo e-pošte za namene obveščanja o novostih in strokovnih vsebinah  spletne strani metalindusty.info.


15. člen

Ponudnik storitev in proizvodov, ki zakupi poslovno verzijo se na spletni strani prijavi z uporabniškim imenom in geslom ter vpiše ponudbo ali povpraševanje. 

Poslovna verzija ponudniku storitev in proizvodov v rubriki poslovne priložnosti omogoča neomejeno število objav ponudb in povpraševanja, nuditi oziroma iskati izvajalce in podizvajalce za storitve na strojih, storitve livarstva, toplotne obdelave kovin, površinske zaščite kovin, ipd. Ponudniki storitev in proizvodov lahko nudijo oziroma iščejo tudi izvajalce in podizvajalce za določen izdelek ali polizdelek.

Ne objavljajo se storitve, kot so obdelava, vgradnja, popravilo, menjava, obnova ali servis. 

Vse objavljene ponudbe in povpraševanje po storitvah morajo biti objavljene v jezikih, ki jih ponuja spletna stran (angleščina in slovenščina). Prevode priskrbi naročnik. 

Zaradi možnosti vnosa napak ali prevoda ponudnika storitev in proizvodov, skrbnik vpisano ponudbo ali povpraševanje pregleda, zato je ponudnik storitev in proizvodov, dokler vsebina poslovne priložnosti ni potrjena s strani strani skrbnika, ne more potrditi in objaviti. V kolikor skrbnik ugotovi napake in nepravilnosti, jih je ponudnik storitev in proizvodov dolžan odpraviti. Po novem pregledu skrbnika, v kolikor je objava ustrezna, slednjo skrbnik potrdi. Ponudniki storitev in proizvodov obvestilo o potrditvi vpisa prejmejo na e-mail. Ponudnik storitev in proizvodov lahko kot prilogo doda skico želenega izdelka ali polizdelka, in sicer v obliki pdf dokumenta. Ponudnik storitev in proizvodov lahko doda največ 5 prilog.  

Objave ponudb in povpraševanja v rubriki "Poslovne priložnosti" se preverjajo pregledajo in potrdijo oziroma vpišejo enkrat tedensko.

Sprememba potrjenih in vpisanih poslovnih priložnosti je veljavna ob ponovni potrditvi skrbnika petega odstavka 15. člena.


16. člen

Skrbnik ne jamči za pravilnost vnosa podatkov ponudb in povpraševanj za storitve ali določene izdelke in polizdelke. Za vsebino ponudbe in povpraševanja odgovarja izključno ponudnik storitev in proizvodov. Skrbnik ne odgovarja za kvaliteto izvedbe končnim izvajalcem.


OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 


17. člen

Spletna stran ponudnikom storitev in proizvodov omogoča objavo prostih delovnih mest s področja kovinskopredelovalne industrije, orodjarstva, kovaštva, livarstva in metalurgije.

Pravico do objave prostih delovnih mest imajo ponudniki storitev in proizvodov, ki zakupijo bodisi osnovno ali poslovno verzijo (v nadaljevanju: naročnik objave prostega delovnega mesta).

Osnovna verzija ponudniku storitev in proizvodov omogoča 5 objav, poslovna verzija pa 30 objav prostega delovnega mesta letno. Objavo prostega delovnega mesta ponudnik storitev in proizvodov na spletni strani vpiše sam. 

Naročnik objave prostega delovnega mesta prosto delovno mesto objavi v slovenščini, lahko pa tudi v angleščini. Objava prostega delovnega mesta mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

Naročnik objave prostega delovnega mesta z vpisom prostega delovnega mesta soglaša, da lahko skrbnik povezavo do prostega delovnega mesta na spletni strani objavi tudi na Facebook strani @metalindustry.info. Skrbnik lahko povezavo do prostega delovnega mesta na spletni strani objavi tudi v javnih in zasebnih skupinah kot so: 

- CNC struženje/rezkanje
- strojniki Slovenije
- strojništvo
- zaposlitev/delo in
- varjenje.


18. člen

Naročnik objave prostega delovnega mesta prosto delovno mesto na spletni strani vpiše tako, da se na spletni strani prijavi z uporabniškim imenom in geslom ter v kategoriji "Urejanje svojih oglasov" izbere "Dodaj oglas". Polja so vnaprej izpolnjena s podatki, kot ob registraciji, pri čemer jih lahko naročnik prostega delovnega mesta pred oddajo oglasa poljubno spreminja, z izjemo elektronskega naslova, ki ga ni mogoče spremeniti.

Po poteku veljavnosti oglasa, ki jo določi naročnik objave delovnega mesta, se objava prostega delovnega mesta avtomatsko izbriše. 

Naročnik objave prostega delovnega mesta, lahko obstoječe objavljene oglase prostih delovnih mest tudi ureja, in sicer na način, da v kategoriji »Urejanje svojih oglasov« in podkategoriji »Moji oglasi« , v izbranem oglasu dopolni manjkajoče besedilo. Naročniku objave prostega delovnega mesta ni omogočeno spreminjanje podatkov v zvezi z delovnim mestom in datumom objave. Naročnik objave prostega delovnega mesta lahko po poteku veljavnosti oglasa iz kategorije »Urejanje svojih oglasov« in podkategorije »Moji oglasi«, objavo prostega delovnega mesta tudi izbriše. 


19. člen

Neizkoriščene objave prostih delovnih mest v letnem (zakupljenem) obdobju, se ne prenesejo v naslednje obdobje.


20. člen

Za ogled prostih delovnih mest ni potrebna registracija fizičnih oseb na spletni strani. 

Kandidati za prosta delovna mesta se na razpisano delovno mesto elektronsko prijavijo v kategoriji prosta delovna mesta, pri čemer v objavi prostega delovnega mesta izberejo povezavo "pošlji sporočilo delodajalcu". Naročniku objave izbranega prostega delovnega mesta posredujejo zahtevane podatke. 


21. člen

Skrbnik ne zbira in nima vpogleda v elektronske prijave kandidatov za posamezno razpisano delovno mesto naročnika objave prostega delovnega mesta. 


22. člen

Za vsebino objave prostega delovnega mesta je odgovoren naročnik objavljenega oglasa.

Skrbnik spletne strani si v primeru neprimerne vsebine pridržuje pravico zavrniti objavo prostega delovnega mesta.


AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


23. člen

Vse vsebine in informacije na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine kot je opredeljeno v  Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP).

Avtorske pravice za vse vsebine na spletni strani so last skrbnika oziroma ponudnikov storitev in proizvodov in uporabnikov, ki so na skrbnika prenesli omejeno pravico uporabe njihovih vsebin in informacij, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih v skladu z ZASP prepovedana.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


24. člen

Skrbnik bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) in Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016  o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).


UKINITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA


25. člen

V kolikor želi ponudnik storitev in proizvodov ali registrirani uporabnik ukiniti uporabniški račun, mora to sporočiti na elektronski naslov info@metalindustry.info. Skrbnik bo za preverjanje pristnosti podatkov kontaktiral ponudnika storitev in proizvodov ali registriranega uporabnika in dokončno potrdil ukinitev uporabniškega računa. Zahteva za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslana z elektronskega naslova, ki je bil vnešen ob registraciji na spletni strani. Skrbnik se zaveže v roku 15 dni od prejema zahteve za ukinitev uporabniškega računa izbrisati uporabniški račun skupaj z osebnimi podatki ponudnika storitev in proizvodov ter osebnimi podatki uporabnika storitev in proizvodov ter ju o izbrisu obvestiti. 


PIŠKOTKI 


26. člen

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave spletnih uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih spletni uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja spletni uporabnik, ki lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.


27. člen

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnem mestu pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletnega mesta), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.


PODATKI, KI JIH VSEBUJE SPLETNO MESTO


28. člen

TIP PIŠKOTKAKOMU SLUŽIJONAZIV IN TRAJANJE
Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki so potrebni, da vam ponudimo storitve, ki so na voljo na tej spletni strani. Omogočajo prijavo v vaš uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

CL_MI1 leto
Funkcionalni piškotki

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo.

AddThis
Twitter
Facebook
Google
2 leti
Piškotki za analitiko

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov.

Google Analyticsdo 2 leti


KONČNE DOLOČBE


30. člen

Splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, do preklica ali spremembe. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.metalindustry.info in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz teh splošnih pogojev med skrbnikom in ponudniki storitev in proizvodov, bodo stranke reševale na miren način. V nasprotnem primeru so za spore med skrbnikom in ponudniki storitev in proizvodov pristojna slovenska sodišča, v sporih pa se uporablja slovensko pravo.


ŽURKO d.o.o.

Veljavnost od 1.02.2022.


SPLOŠNI POGOJI (PDF DOKUMENT)

POVEZAVA